Dudy, lidová hudba a tanec

Dudy

Prácheňsko je krajem Švandy dudáka. Dodnes tu existuje živá dudácká tradice, působí tu řada lidových muzik, na dudy se učí i v Základní umělecké škole ve Strakonicích a v Blatné. Díky sběratelům se dochovala řada krásných lidových písniček a svérázné lidové tance.

 

 

 

Dudácký koncert

Dudácké vystoupení plné lidových písniček, hry a zpěvu s krátkým průvodním slovem.

  • Varianta a) sólové dudy
  • Varianta b) dvoje dudy
  • Varianta c) trio - dudy, housle, klarinet
  • Varianta d) kompletní dudácká muzika; tj. 6-9 muzikantů v základním složení – dudy, housle, klarinety, basa

Výuka lidových tanců jihozápadních Čech - workshop

výuka lidových tanců – pro zájemce o lidové tance z Prácheňska. Účastníci se pod odborným vedením naučí několik typických tanců našeho kraje za doprovodu lidových muzikantů.

  • Varianta a) s instruktorem/ry a jedním dudákem
  • Varianta b) s instruktorem/ry a dvěma dudáky
  • Varianta c) s instruktorem/ry a dudáckým triem (dudy, housle, klarinet)
  • Varianta d) s instruktorem/ry a celou dudáckou muzikou

Hudebně taneční večer

Večer plný lidové hudby, zpěvu a tance za doprovodu dudácké muziky, zpravidla spojený s občerstvením.

Dudy a výuka hry na ně - workshop

základní instruktáž ke hře na dudy s praktickými ukázkami a s možností vyzkoušet si „na vlastní kůži“ hru na dudy (určeno pouze pro jednotlivce či malou skupinku). Možno věnovat i jako zážitkový dárek.

Dudácký vinš

Krátké dudácké vystoupení spojené s povinšováním při významné rodinné příležitosti – např. svatba, zlatá svatba, kulaté výročí narozeniny, křtiny apod.