Pořady a přednášky pro dospělé

Perníčky

V následující nabídce se vyskytují jak komponované pořady, v nichž se střídá mluvené slovo, zpěv, popř. promítání, tak přednášky, které jsou koncipovány s důrazem na větší rozsah informací a odbornost. Forma je volena podle skupiny posluchačů. Vhodné např. pro seniory, svaz žen, zájmové organizace, popř. pro odbornou veřejnost.

Zadudej, dudáčku

Komponovaný pořad plný písniček a vyprávění, během něhož se posluchači vydají na krátký hudební výlet po různých krajích Čech, společně si zazpívají známé lidové písničky daných oblastí, poslechnou si pověsti daného regionu, dozví se zajímavosti o lidové muzice, dudách, ale i dalších nástrojích. Důraz je kladen na známé písničky, aby si publikum mohlo společně zazpívat. Písně zazní v doprovodu českých dud, fanfrnochu, vozembouchu, kravského rohu a kantely.

To jsou dudy

Přednáška o lidové hudbě a hlavně zajímavém hudebním nástroji dudách (o jeho vývoji, historii, rozšíření po světě, o situaci v Čechách, nástrojovém složení dudácké muziky. Hudební ukázky, promítání (pokud je to v dané místnosti technicky možné).


Od kolébky po truhlu

Pořad o životě člověka v minulosti, o obřadech a zvycích vážících se k lidskému životu. Objeví se tu téma narození, křtu, dětství, námluv a svateb, vojny, dospělého věku i smrti. Vše je proloženo písněmi v doprovodu dud i dalších hudebních nástrojů a také dataprojekcí (tam, kde je to technicky možné).


Rok v lidových tradicích

  • Varianta a) Přednáška o výroční obřadnosti a k ní se vážících lidových zvycích celého roku od masopustu, přes Velikonoce, máje, dožínky, posvícení až po lidové tradice adventu a Vánoc. Hudební a obrazové ukázky, popř. promítání (pokud je to v dané místnosti technicky možné).

  • Varianta b) Téma lidových tradic během roku pojaté odlehčenější formou – vyprávění proložené lidovými písničkami a říkadly.


Velikonoce včera a dnes...

Pořad o nejvýznamnějších jarních svátcích - Velikonocích. Vyprávění začíná již obdobím před Velikonoci - dobou postní. Zachycuje jednotlivé postní neděle, zmiňuje se o postní stravě. Diváci se poté seznámí s Velikonocemi jako největším křesťanským svátkem, ale také jako dobou mnoha zajímavých lidových tradic. Samostatnou část tvoří vyprávění o kraslicích a jejich zdobení. Celý pořad je doprovozen celou řadou trojrozměrných ukázek, lidovými písničkami a promítáním (pokud je to v dané místnosti technicky možné).


Lidové zvyky adventu

Pořad o 4 týdny dlouhé předvánoční době adventu. Posluchači se v něm krátce dozví o historickém vývoji adventu, o áše a jeho družiny či perchty. Hudební ukázky, obrázky, popřípadě promítání (pokud je to v dané místnosti technicky možné).


Půjdem spolu do Betléma

  • Varianta a) Přednáška o době vánoční a lidových zvycích tohoto období zahrnující Štědrý den a večer, Boží hod vánoční, svátek sv. Štěpána, svátek sv. Jana Evangelisty, Mláďátka betlémská, Silvestr, Nový rok, svátek Svatých tří králů. Hudební a obrazové ukázky, popř. promítání (pokud je to v dané místnosti technicky možné).

  • Varianta b) Dané téma pojaté odlehčenější formou – vyprávění proložené malebnými lidovými koledami známými i těmi méně známými.


Ten zimní čas

Pořad zachycující lidové zvyky a tradice pozdního podzimu a celé zimy - advent, Vánoce, masopust, řehořská koleda - proložený pořekadly a lidovými písničkami za doprovodu dud.


Masopust držíme

Přednáška o době masopustní, která přichází po době vánoční a přímo na ni navazuje půst. Je to období všeobecného veselí vrcholící obchůzkou masek, někde i např. pochováváním basy. Posluchači se dozví o lidových zvycích tohoto období, o tradičních i současných maškarách, o specifickém pečivu ad. Přednáška může být doplněna obrazovým materiálem či promítáním (pokud je to v dané místnosti technicky možné).

 


Co vyprávěla Otava

Společně se vydáme podél toku řeky Otavy - od Čeňkovy pily až po soutok s Vltavou. V pořadu zazní pověsti vztahující se nejen k samotné řece, ale i k některým místům, kudy Otava protéká. A samozřejmě také písničky tohoto kraje. Přednáška může být doplněna obrazovým materiálem či promítáním (pokud je to v dané místnosti technicky možné).

 


O čertech, světýlkách, čarodějnicích a jinejch potvorách

Přeneseme do doby dávno minulé, kdy jste ještě mohli potkat nejrůznější tajemné bytosti a strašidla. V pořadu o nich zazní řada pověstí, které budou doprovozeny lidovými písničkami. Přednáška může být doplněna obrazovým materiálem či promítáním (pokud je to v dané místnosti technicky možné).


Za pověstmi s lidovou písničkou

Na Prácheňsku se dochovala nejen řada krásných lidových písniček, ale i množství zajímavých pověstí a vyprávění, které zapsalo hned několik našich sběratelů. Pořad je koncipován tak, že některé zajímavé pověsti z Prácheňska jsou protkané lidovými písněmi regionu.