Pořady pro dospělé

PerníčkyPořady pro dospělé se zaměřují na různá národopisná témata. Snoubí se v nich mluvené slovo, hudba a dataprojekce. Vhodné např. pro seniory, svaz žen, různé zájmové organizace, či pro odbornou veřejnost.

 

 

 

Zadudej, dudáčku

Komponovaný pořad plný písniček a vyprávění, během něhož se posluchači vydají na krátký hudební výlet po různých krajích Čech, společně si zazpívají známé lidové písničky daných oblastí, poslechnou si regionální pověsti, dozví se zajímavosti o lidové muzice, dudách, ale i dalších nástrojích. Důraz je kladen na známé písničky, aby si publikum mohlo společně zazpívat. Písně zazní v doprovodu českých dud, fanfrnochu, vozembouchu, kravského rohu a kantely.

To jsou dudy

Přednáška o lidové hudbě a hlavně zajímavém hudebním nástroji dudách (o jeho vývoji, historii, rozšíření po světě, o situaci v Čechách, nástrojovém složení dudácké muziky. Hudební ukázky, dataprojekce.


Od kolébky po truhlu

Pořad o životě našich předků, o obřadech a zvycích vážících se k lidskému životu. Objeví se tu téma narození, křtu, dětství, námluv a svateb, vojny, dospělého věku i smrti. Vše je proloženo písněmi v doprovodu dud i dalších hudebních nástrojů a také dataprojekcí.


Rok v lidových tradicích

Pořad o výroční obřadnosti a k ní se vážících lidových zvycích celého roku od masopustu, přes Velikonoce, máje, dožínky, posvícení až po lidové tradice adventu a Vánoc. Doprovozeno hudbou a dataprojekcí.


Postní doba a Velikonoce v proměnách času

Pořad o nejvýznamnějších jarních svátcích a zvycích s nimi spojenými. Vyprávění začíná dobou postní, pokračuje slavením velikonočních svátků až do Letnic. Samostatnou část tvoří vyprávění o kraslicích. Celý pořad doprovází trojrozměrné ukázky, lidové písničky a dataprojekce.


Lidové zvyky adventu

Pořad o 4 týdny dlouhé předvánoční době adventu. Posluchači se v něm dozví o historickém vývoji adventu i zajímavých svátcích vážících se k tomuto specifickému období. Hudební ukázky, dataprojekce.


Půjdem spolu do Betléma

Přednáška o době vánoční a lidových zvycích tohoto období zahrnující Štědrý den a večer, Boží hod vánoční, svátek sv. Štěpána, svátek sv. Jana Evangelisty, Mláďátka betlémská, Silvestr, Nový rok, svátek Svatých tří králů. Vyprávění je proložené malebnými lidovými koledami známými i těmi méně známými. Celý pořad doplněn dataprojekcí.


Ten zimní čas

Pořad zachycující lidové zvyky a tradice podzimu a celé zimy - posklizňové slavnosti, dušičky, advent, Vánoce, masopust, řehořská koleda - proloženo pořekadly a lidovými písničkami za doprovodu dud, dataprojekce.


Masopust držíme

Pořad o době masopustní, která přichází po době vánoční a přímo na ni navazuje půst. Je to období všeobecného veselí vrcholící obchůzkou masek, někde i např. pochováváním basy. Posluchači se dozví o lidových zvycích tohoto období, o tradičních i současných maškarách, o specifickém pečivu ad. Pořad je doplněn promítáním i hudbou.


Co vyprávěla Otava

Společně se vydáme po proudu řeky Otavy - od Čeňkovy pily až po soutok s Vltavou. V pořadu zazní pověsti vztahující se nejen k samotné řece, ale i k některým místům, kudy Otava protéká. A samozřejmě zazní také písničky tohoto kraje. Přednáška je doplněna promítáním.


Jak se oblékali naši předkové na Prácheňsku

Co na sobě nosili lidé v průběhu 19. století, jakou podobu měly kroje na Prácheňsku, z čeho naši předkové oblečení šili, jak je zdobili a ukládali, jak se podoba oděvů postupně měnila, o tom je pořad bohatě doplněný obrazovými i trojrozměrnými ukázkami, nechybí ani lidové písničky.


Vo čertech, světýlkách, čarodějnicích a jinejch potvorách

Přeneseme se do doby dávno minulé, kdy jste ještě mohli potkat nejrůznější tajemné bytosti a strašidla. V pořadu o nich zazní řada pověstí, které doprovodí lidové písničky a promítání.


Za pověstmi s lidovou písničkou

Na Prácheňsku se dochovala nejen řada krásných lidových písniček, ale i množství zajímavých pověstí a vyprávění, které zapsalo hned několik našich sběratelů. Pořad je koncipován tak, že některé zajímavé pověsti z Prácheňska jsou protkané lidovými písněmi regionu.