Pořady pro děti a mládež

Fanfrnoch Pořady pro děti a mládež jsou zpracovány v různých variantách podle stáří  diváků. Zatímco při vystoupeních pro nejmenší děti je kladen důraz hlavně na hravou formu, jednoduchý obsah, aktivní zasahování diváků do dění a společné zpívání, u starších dětí a mládeže se v pořadech vyskytuje větší množství informací, forma je více naučná. Komponované pořady se zaměřují na různá národopisná témata ze života našich předků, některé jsou doplněny dataprojekcí, jiné zvukovými vsuvkami či názornými ukázkami trojrozměrných předmětů. Ve všech pak zazní  malebné české lidové písničky.

 


My sme malí muzikanti

Pořad pro nejmenší děti plný zpívání, rytmizace lidových písniček, společného muzicírování a jednoduchého povídání o lidových hudebních nástrojích. Přítomné maminky či tatínkové se mohou spolu se svými dětmi do dění aktivně zapojit.  Program vhodný např. pro mateřská centra či zájmové kroužky pro nejmenší děti.

 

Šel tudy, měl dudy

Pořad o dudácké tradici a lidové muzice. V jeho průběhu se posluchači dozví, jak se hraje na české dudy, z čeho se skládají, jaké další nástroje se v lidové hudbě dané oblasti uplatňují, seznámí se s postavou Švandy dudáka a pověstmi o něm.

Při vystoupení zazní známé i méně známé české lidové písně; 2 typy dud, kravský roh, vozembouch, fanfrnoch (hru na některé z nástrojů si mohou vyzkoušet i sami posluchači). Pořad je upraven do 3 variant – výklad a zčásti repertoár je uzpůsoben danému věku dětí. Důraz je kladen na společné zpívání a muzicírování.

 • Varianta a) pro děti v MŠ - jednoduše formulovaný výklad s názornými ukázkami, předávaný hravou formou, doprovozený lidovými písničkami pro nejmenší děti.
 • Varianta b) pro děti na I. stupni ZŠ – obsáhlejší výklad; výběr některých lidových písní, které se děti učí ve škole, taneční ukázka.
 • Varianta c) pro děti na II. stupni ZŠ – výklad s dalšími rozšiřujícími informacemi doplněn zvukovými ukázkami různých nástrojových složení lidové hudby, taneční ukázka, uplatnění dud v současné hudbě.

 

Od zrnka k chlebu

Chleba zná každé dítě. Často je to pro něj věc všední, obyčejná. Ale co práce a času našim předkům dalo, než se chléb dříve dostal na stůl, o tom pojednává tento pořad. Děti se v něm dozví o pěstování obilí, jeho ručním sklízení, mlácení, mletí obilí na mouku, zadělávání těsta i samotného pečení. K výše jmenovaným činnostem se pojí také lidové pověry, zvyky a samozřejmě i lidové písničky, které si děti mohou společně zazpívat s dudami. Tam, kde je to technicky možné, je součástí pořadu dataprojekce, která dětem názorně přibližuje  dané téma. Navíc si malí diváci mohou zblízka prohlédnout různé staré nástroje vztahující se k danému tématu (např. cep, lopata vějačka, chlebová lopata ad.)

Pořad je upraven do 4 variant – výklad a zčásti hudební repertoár je uzpůsoben danému věku dětí.

 • Varianta a) pro děti v MŠ - jednoduše formulovaný výklad s názornými ukázkami nářadí a nástrojů, předávaný hravou formou, doprovozený lidovými písničkami pro nejmenší děti.
 • Varianta b) pro děti na I. stupni ZŠ – obsáhlejší výklad, názorné ukázky, lidové písně k danému tématu.
 • Varianta c) pro děti na II. stupni ZŠ – podrobný výklad; samostatné úkoly pro skupiny žáků, názorné ukázky, lidové písně k danému tématu.
 • Varianta  d) pro studenty středních škol - výklad formou přednášky doplněné dataprojekcí a hudebními ukázkami.

 

Masopust držíme...

Pořad o období masopustu. Vyprávění o zvycích tohoto období, o typických pokrmech, o masopustních průvodech, maskách a způsobech maskování. Děti se také dozví o tradicích pochovávání bakusa / masopusta.

 • Varianta a) pro děti v MŠ - jednoduše formulované povídání s názornými ukázkami postních a  velikonočních předmětů. předávaný hravou formou, doprovozený lidovými písničkami pro nejmenší děti. Děti si také vyzkouší některé jednoduché jarní hry.
 • Varianta b) pro děti na I. stupni ZŠ – obsáhlejší výklad, názorné ukázky, lidové písně k danému tématu.

Velikonoční čas nastává...

Pořad o nejvýznamnějších jarních svátcích - Velikonocích. Vyprávění začíná již obdobím před Velikonoci - dobou postní. Zachycuje jednotlivé postní neděle, zmiňuje se o postní stravě. Diváci se poté seznámí s Velikonocemi jako největším křesťanským svátkem, ale také jako dobou mnoha zajímavých lidových tradic. Samostatnou část tvoří vyprávění o kraslicích a jejich zdobení. Celý pořad je doprovozen celou řadou trojrozměrných ukázek, lidovými písničkami a promítáním (pokud je to v dané místnosti technicky možné).

 • Varianta a) pro děti v MŠ - jednoduše formulované povídání s názornými ukázkami postních a  velikonočních předmětů. předávaný hravou formou, doprovozený lidovými písničkami pro nejmenší děti. Děti si také vyzkouší některé jednoduché jarní hry.
 • Varianta b) pro děti na I. stupni ZŠ – obsáhlejší výklad, názorné ukázky, lidové písně k danému tématu.
 • Varianta c) pro děti na II. stupni ZŠ – podrobný výklad; samostatné úkoly pro skupiny žáků, názorné ukázky, lidové písně k danému tématu.
 • Varianta  d) pro studenty středních škol - výklad formou přednášky doplněné dataprojekcí a hudebními ukázkami.

 

Na tom našom dvoře

Pořad o tom, jak v minulosti vypadalo hospodaření na statku. Z čeho se skládalo hospodářství (obytná část, hospodářské budovy, polnosti), kdo tu žil a byl zde zaměstnán. Hlavní pozornost je věnována chodu celého hospodářství a domácím zvířatům. Jaká se chovala a proč, jak se o ně lidé starali a jaký užitek zvířata lidem přinášela. V pořadu zazní i několik lidových písniček vztahujících se k danému tématu. U varianty pro MŠ a I. stupeň ZŠ je jako pomůcka požívána "textilní tabule" s ukázkou života na statku. U varianty pro II. stupeň  ZŠ a SŠ se doporučuje doprovodná dataprojekce.
 • Varianta a) pro děti v MŠ - jednoduše formulovaný výklad s texitilními pomůckami a názornými ukázkami. Informace předávány hravou formou, pořad doprovozený lidovými písničkami pro nejmenší děti.
 • Varianta b) pro děti na I. stupni ZŠ – obsáhlejší výklad, názorné ukázky, lidové písně k danému tématu, textilní tabule.
 • Varianta c) pro děti na II. stupni ZŠ – podrobný výklad, názorné ukázky, lidové písně k danému tématu, dataprojekce, samostatné úkoly pro skupiny žáků.
 • Varianta  d) pro studenty středních škol - výklad formou přednášky doplněné dataprojekcí a hudebními ukázkami.


Život na řece

 

Pořad o tom, že řeka není jen pouhý vodní tok, ale že si žije svým vlastním životem. Děti se dozví, jací živočichové v řece žijí či dříve žili. Jakou obživu lidem v minulosti řeka přinášela (rýžování zlata, vorařství, ledařství, pískařství, mlýny, hamry, pily…). Jaké tajemné bytosti se v blízkosti řeky vyskytovaly (pověsti o vodníkovi), hry u vody. Pořad je doplněn dětskými písničkami a říkadly v doprovodu dud a dalších hudebních nástrojů. Vhodné mj. jako doplněk ekologické výchovy.

 

Advent v lidových zvycích

Pořad o předvánoční době adventu, která začíná čtyři týdny před Vánoci. Je to doba očekávání narození malého Ježíška i doba, kdy se objevují nejrůznější tajemné postavy a přízraky. Děti se dozví, co to je advent, ,jak jej lidé v minulosti prožívali. Seznámí se s řadou lidových zvyků pojících se k této době. Dozví se, co se dělo na sv. Ondřeje, poslechnou si o obchůzkách barborek, lucek, mikuláše a jeho družiny či perchty. Celý pořad je protkán lidovými říkadly s písničkami vztahujícími se k tomuto období. Během představení si sami děti aktivně mohou vyzkoušet některé činnosti vztahující se přímo k tématu adventu.

Pořad je upraven do 4 variant – výklad a zčásti hudební repertoár je uzpůsoben danému věku dětí a mládeže.

 • Varianta a) pro děti v MŠ - jednoduše formulovaný výklad s názornými ukázkami, předávaný hravou formou, důraz kladen hlavně na aktivní zapojení dětí v průběhu celého pořadu.
 • Varianta b) pro děti na I. stupni ZŠ – obsáhlejší výklad, podrobnější popis jednotlivých lidových tradic, z nichž některé si děti mohou sami vyzkoušet.
 • Varianta c) pro děti na II. stupni ZŠ – rozsáhlejší výklad doplněn zvukovými ukázkami rorátů, a promítáním (pokud je to v dané místnosti technicky možné).
 • Varianta  d) pro studenty středních škol - výklad formou přednášky doplněné dataprojekcí a hudebními ukázkami.

 

Štědrej večer nastal

Jak už sám název napovídá, tento pořad pojednává o Vánocích. Hlavní část je v něm věnována Štědrému dni a večeru. Dětem je  vysvětleno, proč se vlastně Vánoce slaví, jakou mají historii, jaké rozličné lidové tradice se dříve o Vánocích dodržovaly, které z nich přetrvaly dodnes. Kromě Štědrého dne se dále děti seznámí s dalšími zajímavými dny doby vánoční – Božím hodem vánočním, svátkem sv. Štěpána, svátkem sv. Jana Evangelisty, se dnem, kdy se připomínají Mláďátka betlémská. Dozví se, jak se slavil poslední den v roce i přímo Nový rok. Celou dobu vánoční pak uzavírá svátek Svatých tří králů. Kromě mluveného slova a ukázky lidových zvyků zazní v pořadu v doprovodu dud několik malebných lidových koled – těch známých i těch méně známých.

Pořad je upraven do 4 variant – výklad a zčásti hudební repertoár je uzpůsoben danému věku dětí.

 • Varianta a) pro děti v MŠ - jednoduše formulovaný výklad s názornými ukázkami, předávaný hravou formou, důraz kladen hlavně na aktivní zapojení dětí v průběhu celého pořadu.
 • Varianta b) pro děti na I. stupni ZŠ – obsáhlejší výklad, podrobnější popis jednotlivých lidových tradic, z nichž některé si děti mohou sami vyzkoušet, zvuková ukázka koled a tradičního vánočního vytrubování.
 • Varianta c) pro děti na II. stupni ZŠ – výklad s více informacemi, zvuková ukázka koled a tradičního vánočního vytrubování.
 • Varianta  d) pro studenty středních škol - výklad formou přednášky doplněné dataprojekcí a hudebními ukázkami.