Kurzy, semináře

SEMINÁŘE PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

DUDY, LIDOVÁ HUDBA A TANEC V ČECHÁCH

Teoreticko-praktický seminář vedený dvěma lektorkami, který je rozdělen do tří základních částí:

1) úvod do problematiky lidové hudby v Čechách, historický exkurz, představení dud a dalších několika základních nástrojů a nástrojových sestav, zvukové ukázky, dataprojekce

2) základní informace o českých lidových tancích, jejich vývoji, typologii, názorné ukázky

3) praktická část - ukázka uplatnění lidové hudby, rytmizace a tradičních hudebních nástrojů při výuce, výuka několika krokových variací a jednoduchých lidových tanců, které jsou vhodné i pro následné uplatnění ve výuce (doporučuje se pohodlná obuv).

Cíl: poskytnout pedagogům základní informace o české lidové hudbě a tancích, ukázat široké možnosti využití tohoto tématu ve vzdělávání a možnost obohatit formou praktických činností výuku.

Cílová skupina: pedagogům MŠ, 1. stupně ZŠ, vyučujícím hudební výchovy na II. stupni ZŠ (kde je dané téma zařazeno přímo ve vyuč. osnovách), pedagogům speciálních škol, vedoucím zájmových kroužků a klubů, pedagogům volného času.

 

ROK V LIDOVÝCH TRADICÍCH

Seminář zaměřený na lidové tradice a zvyky během celého kalendářního roku.

1) přednáška s dataprojekcí a písněmi zachycující výroční obřadnost počínaje masopustem a končící dobou vánoční

2) diskuze o možnostech využití výroční obřadnosti ve výuce a volnočasových aktivitách

3) praktická část - společná příprava několika konkrétních projektů

Cíl: seznámit pedagogy s českou výroční obřadností a s obrovským potenciálem tohoto tématu, který se dá velmi dobře uplatnit při práci s dětmi. Možnost obohatit formou praktických činností výuku.

Cílová skupina: pedagogům MŠ, ZŠ, pedagogům speciálních škol, vedoucím zájmových kroužků a klubů, pedagogům volného času.