Prácheňsko

Hora PrácheňHistorické území na jihozápadě Čech, rozkládající se na části dnešního Jihočeského, Plzeňského a jihu Středočeského kraje. Pojmenování získal kraj podle hradu Prácheň u Horažďovic, který byl střediskem správy kraje od poloviny 11. století až do vrcholného středověku. Ve vrcholném středověku se hlavním centrem stal Písek.

Přírodní osou oblasti je povodí řeky Otavy a jejích přítoků. Přirozenou hranici Prácheňska tvořilo na jihu vnější pásmo Šumavy, na severu přecházelo území v šumavské podhůří a Vltavskou pahorkatinu, na severozápadě se hranice dotýkala pásma Brd. Rozsah Prácheňského kraje, existujícího od středověku, podléhal neustálým změnám. Jako samostatný kraj zanikl roku 1850.

 

Hora Prácheň u Horažďovic

Místo bývalého Prácheňského kraje vznikla v 60. letech 19. století soustava politických a soudních okresů, která v této podobě přetrvala i období I. republiky. Území Prácheňska se tak skládalo z území politického okresu Písek (soudní okresy Písek, Vodňany, Mirovice), Blatná (Blatná, Březnice), Strakonice (Strakonice, Horažďovice, Volyně), Sušice (Sušice, Kašperské Hory, Hartmanice), Prachatice (Prachatice, Netolice, Vimperk, Volary). Územní reformy po II. světové válce nepřihlížely k tradici Prácheňského kraje. Reforma z roku 1949 roztrhla Prácheňsko mezi kraje Českobudějovický a Plzeňský, reformou z roku 1960 bylo Sušicko ponecháno v Západočeském kraji a Březnicko v kraji Středočeském.

Hlavním zaměstnáním většiny obyvatelstva bylo zemědělství. Hlavně v horských oblastech se poměrně dlouho udržel tradiční způsob hospodaření a navíc tu vzkvétala podomácká výroba.

Dodnes je bývalé Prácheňsko malebným krajem stříbřitých rybníků, rozlehlých polí, voňavých lesů a luk, remízků a mnoha kopců.  Krajem, v němž lidé zapustili hluboko své kořeny. Krajem muzikantů a Švandy dudáka, kde se i v současnosti udržují četné lidové tradice.

"...Tu si člověk uvědomí, že je jedním z článků dlouhého řetězu lidských pokolení nebo třeba větvičkou stromu lidského rodu, pátrá, z čeho tato větev vyrůstá, a dostává se až ke kořenům, kterými srůstá s rodnou zemí." Jan Krátký

Srdíčko

Mapa Prácheňska z knihy A. Sedláčka - Děje Prachenského kraje

Mapa Prácheňska z knihy A. Sedláčka - Děje Prachenského kraje